Η Τέλεση των θρησκευτικών κηδειων γίνονται στους Ναούς και μετά ακολουθεί η ταφή στο Κοιμητήριο που θα μας υποδείξετε.