ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Μετά από κάθε τελετή αναλαμβάνουμε να τελέσουμε μνημόσυνα για τριήμερα, 9μέρα 40ήμερο, τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια.